PENGENALAN

Kolej INSTECH merupakan sebuah institusi swasta dan bertauliah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian Sumber Manusia dengan nombor pendaftaran L02071. Kami menawarkan Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam bidang Pembuatan Roti.

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

BAKERY PRODUCTION/PEMBUATAN ROTI

TAHAP 2

HT-013-2:2011

TAHAP 3

HT-013-3:2011

Kolej INSTECH adalah milik sepenuhnya Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

OBJEKTIF PUSAT LATIHAN

  • Membantu golongan belia menjadi usahawan berjaya dan berilmu dalam menghadapi cabaran perniagaan serta melahirkan lebih ramai usahawan bumiputera yang mahir dan yakin dalam bidang bakeri.

  • Mewujudkan peluang pekerjaan (usahawan) kepada pelatih serta memberikan tunjuk ajar yang efektif dan efisien sebagai persediaan dan galakkan kepada mereka dalam bidang ini.

  • Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa.

   © KOLEJ INSTECH - KBI